TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI I SUNUMLARI
1. HAFTA: KAVRAMLAR VE OSMANLI YENİLEŞMESİ
2. HAFTA: SANAYİ DEVRİMİ VE FRANSIZ İHTİLALİ
3. HAFTA: JÖN TÜRKLER, MEŞRUTİYET VE İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ
4. HAFTA: 2. MEŞRUTİYET DÖNEMİ, TRABLUSGARP VE BALKAN SAVAŞLARI
5. HAFTA: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SEBEPLERİ
6. HAFTA: 1. DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİNİN PAYLAŞILMA TASARILARI
7. HAFTA: MİLLİ MÜCADELE HAZIRLIK DÖNEMİ
8. HAFTA: KONGRELER DÖNEMİ
9. HAFTA: SİVAS KONGRESİ, SON OSMANLI MECLİS-İ MEBUSANI VE MİSAK-I MİLLİ
10. HAFTA: TBMM DÖNEMİ VE CEPHELER
11. HAFTA: LOZAN BARIŞ ANDLAŞMASI
12. HAFTA: MİLLÎ MÜCADELENİN DIŞ POLİTİKASI
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI I DOKÜMANLARI
1. HAFTA: KAVRAMLAR VE OSMANLI YENİLEŞMESİ
2. HAFTA: SANAYİ DEVRİMİ VE FRANSIZ İHTİLALİ
3. HAFTA: JÖN TÜRKLER, MEŞRUTİYET VE İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ
4. HAFTA: 2. MEŞRUTİYET DÖNEMİ, TRABLUSGARP VE BALKAN SAVAŞLARI
5. HAFTA: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SEBEPLERİ
6. HAFTA: 1. DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİNİN PAYLAŞILMA TASARILARI
7. HAFTA: MİLLİ MÜCADELE HAZIRLIK DÖNEMİ
8. HAFTA: KONGRELER DÖNEMİ
9. HAFTA: SİVAS KONGRESİ, SON OSMANLI MECLİS-İ MEBUSANI VE MİSAK-I MİLLİ
10. HAFTA: TBMM DÖNEMİ VE CEPHELER
11. HAFTA: LOZAN BARIŞ ANDLAŞMASI
12. HAFTA: MİLLÎ MÜCADELENİN DIŞ POLİTİKASI